Tag: migrationsverket

Jak otrzymać szwedzkie obywatelstwo?

Odebrałam dziś swój nowy paszport.

W lutym otrzymałam obywatelstwo szwedzkie, cieszyłam się bardzo, ale dopiero dziś, trzymając w ręku paszport z własnym zdjęciem, pod którym widnieją słowa: Nationalitet – Svensk, (Nationality – Swedish) dotarło do mnie, że stałam się pełnoprawnym obywatelem Szwecji – słowem, stałam się Szwedką. Jest to dla mnie bardzo wzruszające i poniekąd nobilitujące, jakkolwiek na to nie patrzę – cieszę się i jestem z tego powodu szczęśliwa.

Na szczęście nie musiałam (i nie chciałam) zrzekać się obywatelstwa polskiego, bo Polką jestem, Polką się czuję i jestem ze swojej polskości dumna. A Polacy, którzy dawniej ubiegali się o obywatelstwo szwedzkie, jeszcze do roku 2001, zmuszeni byli zrzec się polskiego obywatelstwa i wielu dziś stara się o nie na nowo.

IMG_5590

Wiem, że warto mieć szwedzki paszport, dlatego nie wahałam się przed złożeniem wniosku o obywatelstwo. Będąc obywatelem Szwecji mam pewność, że państwo szwedzkie będzie zawsze dbać o moje dobro, mam dożywotnie prawo do pobytu w Szwecji i powrotu nawet po wielu latach. Mając obywatelstwo szwedzkie, można głosować w wyborach do parlamentu szwedzkiego, można podjąć pracę w zawodzie policjanta, w służbie bezpieczeństwa czy siłach zbrojnych. Można pojechać do wielu krajów bez ubiegania się o wizę. Korzyści jest wiele. Ja zaś odczuwam to najbardziej jako przynależność do kraju – czuję, że Szwecja jest moim domem. Stała się moją nową ojczyzną.

Jak i kiedy zacząć starać się o obywatelstwo?

Naturalnie obywatelem Szwecji można stać się poprzez urodzenie się w tym kraju (i gdy jedno z rodziców jest obywatelem szwedzkim). Adoptowane dzieci również otrzymują obywatelstwo w sposób naturalny. Inne drogi to małżeństwo z obywatelem Szwecji lub naturalizacja.

Naturalizacja to inaczej złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa. W przypadku obywatelstwa szwedzkiego konieczne jest wypełnienie pewnych warunków, takich jak m.in.:

  • pełnoletność
  • potwierdzenie swojej tożsamości, np. poprzez polski paszport, dowód osobisty lub potwierdzenie od kogoś z rodziny
  • pozwolenie na pobyt stały lub na czas nieokreślony w Szwecji
  • postępowanie zgodnie z prawem
  • integracja społeczna

Podczas rozpatrywania sprawy, pracownik urzędu emigracyjnego ma dostęp do informacji czy ubiegający się nie jest zadłużony, objęty alimentami oraz czy nie był/jest skazany oraz czy przestrzega przepisów obowiązujących w Szwecji. Jeśli dana osoba popełniła przestępstwo, to może ubiegać się o obywatelstwo, musi jednak przeczekać pewien czas (odbyć okres karencji).

Wniosek o nadanie obywatelstwa szwedzkiego mogą złożyć osoby, które ukończyły 18 lat i mają pozwolenie na pobyt stały (permanent uppehålltillstånd) po 5 latach pobytu w Szwecji lub osoby, które otrzymały pozwolenie na pobyt na pracę (uppehållsrätt) też po 5 latach.

Osoba będąca w związku małżeńskim z obywatelem Szwecji i mieszkająca razem z nim minimum dwa lata może złożyć podanie już po trzech latach. Dobrze jest odczekać te rzeczone 3 lata, bo zbyt wcześnie złożony wniosek może zostać odrzucony, co jeszcze bardziej oddala moment otrzymania obywatelstwa.

Osoby niepełnoletnie muszą ubiegać się o nadanie obywatelstwa szwedzkiego razem z rodzicami. Wyjątek stanowią dzieci, którego jedno z rodziców jest pochodzenia szwedzkiego (rodzic składa podanie o obywatelstwo dla dziecka), dzieci do 15 roku życia, które otrzymały pozwolenie na pobyt stały, mogą otrzymać szwedzkie obywatelstwo bez względu na to, jak długo mieszkały w Szwecji a osoby między 15 a 18 rokiem życia mogą otrzymać obywatelstwo szwedzkie po trzech latach zamieszkania w Szwecji.

IMG_5593

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku trwa od 1 do 6 miesięcy. Aby wniosek został przyjęty należy razem z wnioskiem wysłać swój aktualny paszport, wypełnić i podpisać wniosek, dołączyć dowodu wpłaty (1 500 koron, które wpłaca się na konto pocztowe Urzędu Migracyjnego – Migrationsverket) oraz dołączyć personbevis „Ansökan om svenskt medborgarskap”. Personbevis zamawia się w Skatteverket.

Wniosek o nadanie obywatelstwa szwedzkiego można złożyć osobiście w najbliższym Urzędzie Migracyjnym lub poprzez stronę internetową tutaj, bądź wysłać na adres: Migrationsverket, Medborgarskapsenhet 1, 601 70 Norrköping.Na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Migracyjnego www.migrationsverket.se znajdziecie więcej szczegółowych informacji.

Dziękuję Wam wszystkim za gratulacje i za to, że cieszycie się razem ze mną. Nie wiedziałam, jak ta wiadomość zostanie przyjęta, ale widzę teraz jak bardzo jesteście mi życzliwi.

A to cieszy dużo bardziej niż nowy paszport.